התקשרו 072-236-4648

דוח שנתי לעוסק מורשה

עוסק מורשה חייב להגיש למס הכנסה, דוח שנתי לעוסק מורשה, בכל שנה. כדאי לדעת כי ההגדרה של עצמאי כעוסק מורשה רלוונטית לענייני מע"מ (מס ערך מוסף) בלבד ותלויה במחזור ההכנסות של העסק, אבל אין להגדרה הזו השפעה בכל הקשור לתשלומי מס הכנסה. לכן עצמאי שמוגדר עוסק מורשה מגיש דוח שנתי למס הכנסה בתום כל שנת מס.

גם אם העסק נפתח באמצע השנה וגם אם אין הכנסות כלל בעסק, עדיין יש חובה להגיש דוח שנתי לעוסק מורשה.

אי הגשת דוח שנתי במועד עלול לגרור הטלת קנסות.

מומלץ להגיש דוח שנתי לעוסק מורשה באמצעות רואה חשבון מומחה בתחום על מנת לוודא כי כל ההכנסות וההוצאות שהיו בעסק במהלך שנת המס מופיעות בדוח השנתי בצורה מדויקת ונכונה. בנוסף, לרואה חשבון יש אורכה אוטומטית במועד הגשת הדוח כך שאם תגיש אותו באמצעות רואה חשבון לא תסתכן באיחור ובתשלום קנסות.

להרחבה בנושא דוח שנתי לעוסק מורשה קרא עוד>>

מחזור הכנסות מעל רף של 100,491 ש"ח

הקביעה כי עצמאי הוא עוסק מורשה היא עבור מע"מ (מס ערך מוסף) בלבד, ואינה רלוונטית להגשת דוח שנתי לעוסק מורשה. עצמאי יוגדר כעוסק מורשה לצורכי מע"מ על פי צפי היקף העסקאות שלו או בהתאם לעיסוק שלו. אדם אשר מחזור ההכנסות שלו מהעסק עולה על הרף של 100,491 ש"ח (בשנת 2020) יוגדר כעוסק מורשה.

מקצועות שמוגדרים כעוסק מורשה ללא תלות בהיקף הפעילות

בעלי המקצועות הבאים יכולים להירשם רק כעוסק מורשה, ואינם רשאים להיות מוגדרים כעוסק פטור גם אם היקף העסקאות שלהם נמוך מהרף שנקבע, ומתעדכן בכל שנה: אדריכל, חוקר פרטי, אגרונום, טוען רבי, עורך דין, רואה חשבון, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, מתורגמן, סוכן ביטוח, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, שמאי רופא, רופא שיניים, וטרינר, פסיכולוג ופיזיותרפיסט. נותני שירותים למופעי אומנות, הכנה בדיקה ופיקוח על מבחנים, מרצים, נותני שירותי כתבנות, קצרנות, תרגום, כתיבה ועריכה. בעלי בית ספר לנהיגה, מתווך מקרקעין, ובעלי בית ספר או גן ילדים. כל אלו יוגדרו כעוסק מורשה לצורכי מע"מ גם אם מחזור ההכנסות שלהם נמוך מהרף.

המשמעות של הגדרת אדם כעוסק מורשה במע"מ היינה שהוא חייב לגבות מע"מ מלקוחותיו בגין כל עסקה ואת סכום המע"מ להעביר לרשות המסים. עוסק מורשה רשאי לקזז מס תשומות (שהוא המע"מ) ששילם עבור רכישות שונות והוצאות שוטפות של העסק, מתוך הסכום שהוא צריך להעביר לרשות המסים בגין המע"מ שגבה.

הכנסה אישית

ההכנסה של עוסק מורשה נחשבת כהכנסה אישית, ומס ההכנסה אשר יוטל על ההכנסה יחושב על פי אותן מדרגות מס המוטלות על שכיר. אולם בניגוד לשכיר, עוסק מורשה רשאי לקזז הוצאות עסקיות בתנאי שהן מוכרות לצורך חישוב מס הכנסה.

דוח שנתי לעוסק מורשה כולל את כל ההכנסות וההוצאות

 דוח שנתי לעוסק מורשה כולל את כל ההכנסות וההוצאות שהיו לעסק וגם את יתר ההכנסות שהיו לבעלים של העסק מכל מקור אחר ובכלל זה הכנסות מחוץ לארץ, הכנסות מריבית, מרווחי שוק ההון, ממכירת מקרקעין מהשכרת נכס למגורים או נכס מסחרי וכדומה. בהקשר הזה חשוב לציין כי ישנן הוצאות רבות שניתן לחשב אותן כהוצאה מוכרת עבור העסק, במידה והדבר לא מצוין בדוח השנתי כהלכה אתה עלול לשלם תשלומי מס עודפים. בנוסף, חשוב לדעת כי במסגרת ההכנסות בדוח שנתי לעוסק מורשה צריך להוסיף גם הכנסות שמתקבלות מביטוח לאומי דוגמת דמי אבטלה, קצבה חודשית, תשלום עבור שירות מילואים, דמי לידה ועוד.

זיכויים וניכויים

דוח שנתי לעוסק מורשה צריך להכיל גם את כל המידע בנוגע לזיכויים וניכויים שאתה זכאי להם. כמו נקודות זיכוי על ילדים, סיום לימודי השכלה גבוהה וקבלת תואר, תשלומים לביטוח לאומי, תשלומי פנסיה, ביטוח חיים, קרן השתלמות, תרומות ועוד. כמו כן יש לפרט בדוח שנתי לעוסק מורשה את תשלומי המקדמות ששולמו למס הכנסה במהלך השנה וניכוי מס במקור שנוכה מתשלומים אשר התקבלו מלקוחות.

נספח פחת ודוח רווח והפסד

דוח שנתי לעוסק מורשה יכלול גם נספח פחת במסגרתו יפורט כל הרכוש הקבוע שקיים בעסק, דוח רכב מסודר ששיקף את כלל ההוצאות בגין החזקת הרכב כולל פירוט קילומטרים. בנוסף יכלול דוח שנתי לעוסק מורשה את דוח רווח והפסד של העסק ובו מצוינות כל ההוצאות המוכרות. כדאי לבדוק את ההתאמה מול הדיווחים השוטפים למע"מ בכדי לוודא שהוא אינו חורג מגבולות המע"מ אשר מותר על פי החוק.

יש חשיבות רבה לאופן הדיווח והצגת הנתונים לרשויות המס במסגרת דוח שנתי לעוסק מורשה מאחר ועל בסיס הדוח השנתי למס הכנסה יקבע פקיד השומה את סכום המס שעליך לשלם בגין ההכנסות באותה שנה. לכן גם אם אתה עושה את הנהלת החשבונות של העסק שלו לבד, כדאי להעזר ברואה חשבון בהגשת דוח שנתי לעוסק מורשה.

הגשה מקוונת

דוח שנתי לעוסק מורשה צריך להגיש לרשות המסים דרך אתר האינטרנט של הרשות בצורה מקוונת או באמצעות רואה חשבון אשר מחובר למערכות של רשויות המס באופן ישיר. חשוב לדעת כי מלבד ההגשה המקוונת יש חובה להגיש את הדוח גם בצורה ידנית לרשות המסים. עוסק מורשה אשר מגיש את הדוח שלו באמצעות רואה חשבון לא צריך להתעסק בזה, ורואה החשבון עושה עבורו את שידור הדוח השנתי לעוסק מורשה דרך האינטרנט ומגיש עוברו את הדוח השנתי גם בצורה ידנית למס הכנסה יחד עם כל הטפסים והאישורים.

דוח שנתי גם בשנה העוקבת

עצמאי אשר הגיש דוח שנתי לעוסק מורשה לרשות המסים בשנת מס כלשהי נדרש להגיש דוח שנתי למס הכנסה גם שנה לאחר מכן, כלומר בשנת המס הבאה.

אי הגשת דוח שנתי לעוסק מורשה בזמן היא עבירה פלילית

אי הגשת דוח שנתי לעוסק מורשה בתאריך שנקבע בחוק עלול לגרור קנסות ואף אישום פלילי. לכן עוסק מורשה אשר יודע כי לא יעמוד במועד להגשת דוח שנתי לעוסק מורשה כפי שנקבע בחוק, צריך לבקש אישור לאורכה במועד מפקיד השומה או להגיש את הדוח השנתי למס הכנסה באמצעות רואה חשבון אשר מקבל אורכה אוטומטית.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר ונשמח לסייע לך בהגשת הדוח השנתי

האתר נבנה ע"י אוקיי דיגיטל בנייה וקידום אתרים
השאר פרטים לקבלת הצעת מחיר

מלא פרטים בטופס וניצור איתך קשר בהקדם


    תפריט נגישות