התקשרו 072-236-4648

פעילות בשוק ההון מחייבת הגשת דוח שנתי למס הכנסה

אדם אשר יש לו פעילות בשוק ההון חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה, אם הכנסה ממכירת נייר ערך הנסחר בבורסה, לרבות הכנסה ממכירת נייר ערך זר או ממכירת מלווה קצר מועד,וסכום ההכנסה (מחזור מכירות) עולה על 2,538,000 ש"ח בשנת המס 2020.

חשוב להדגיש לא מדובר ברווח שהופק ממכירת ניירות ערך, אלא מדובר על מחזור מכירות שאינו עולה על 2,538,000 ש"ח. לדוגמה, מי שמחזיק תיק ניירות ערך של 550,000 ש"ח ומוכר ורוכש את התיק חמש פעמים במהלך השנה, חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה, וזאת ללא כל קשר אם הרוויח או הפסיד בפעילותו בשוק ההון, אלא משום שהמחזור שלו עבר את ה-2,538,000 ש"ח בעקבות המכירה והרכישה של התיק מספר פעמים בשנה.

החובה להגיש דוח שנתי למס הכנסה חלה גם על אדם אשר משקיע באמצעות ברוקר זר אם הגיע לרף שנקבע בתקנות. חובת תשלום המס ושיעורו נקבעים באופן אישי ולא תלויים במיקום הגאוגרפי בו נוצר הרווח או התבצעה פעילות של מכירה או רכישה. לכן, גם מי שבוחר לסחור דרך ברוקר בחוץ לארץ חלים עליו אותם כללי מיסוי. וחובה עליו לדווח למס הכנסה בסוף שנה על רווח או הפסד מהשקעותיו בחוץ לארץ באמצעות הגשת דוח שנתי למס הכנסה.

אדם שעוסק בפעילות בשוק ההון, בין אם בשוק ההון במדינת ישראל ובין אם בשוק ההון במדינה אחרת בעולם, כדאי שייעזר ברואה חשבון מומחה בתחום על מנת לוודא האם חלה עליו חובה להגיש דוח שנתי למס הכנסה בגין פעילות זו. יתרה מזו, מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון גם אם לא הגעת לרף המחייב הגשת דוח שנתי למס הכנסה, מאחר ורק באמצעות הגשת דוח שנתי למס הכנסה ניתן לקזז הפסד מפעילות בשוק ההון עבור שנים עברו.

רשות המסים הרחיבה בשנת 2013 את מעגל הנישומים החייבים להגיש דוח שנתי למס הכנסה, ולמעשה הוסיפה עשרות אלפי נישומים בעלי הכנסות גבוהות או כאלו המבצעים פעילות בשוק ההון לחובת הדיווח, אם היקף הפעילות שלהם עולה על הרף שנקבע בתקנות.

בהתאם לתיקון בתקנות מס הכנסה נקבע כי כל מי שהכנסותיו השנתיות (מדובר במחזור שנתי ולא ברווח) לרבות מחזור ממסחר בבורסה, משכורת, ריביות ועוד הכנסות נוספות, עולות על 811,560 ש"ח (הסכום נכון לשנת 2013, כיום הסכום שונה- ראה בהמשך) יחויב להגיש דוח שנתי למס הכנסה.

המס בשוק ההון מנוכה במקוררק הכנסות המחייבות מס יסף מצריכות דיווח

הסיבה העיקרית לדרישה להגיש דוח שנתי למס הכנסה גם למי שיש לו פעילות בשוק ההון, היא הרצון של רשויות המס לעקוב אחרי הצורך של משקיעים בשוק ההון לשלם מס יסף, מס עשירים בשיעור של 3%. מס יסף משולם עבור הכנסות של מעל 647,640 ש”ח (נכון לשנת 2020). אולם אם המחזור השנתי עומד על סכום זה הרי שסביר כי ההכנסות בפועל נמוכות יותר. המס בשוק ההון מנוכה במקור, ולכן רק הכנסות המחייבות מס יסף מצריכות דיווח לרשות המסים.

במסגרת סמכויות שניתנו לשר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, השר מפרסם תקנות מיוחדות הפוטרות מהגשת דין וחשבון על הכנסה במספר מקרים.

 

גם משקיע באמצעות ברוקר זר צריך להגיש דוח שנתי למס הכנסה

גם על אדם אשר משקיע באמצעות ברוקר זר חלה חובה להגיש דוח שנתי למס הכנסה אם הגיע לרף שנקבע בתקנות. חובת תשלום המס ושיעורו נקבעים באופן אישי ולא תלויים במיקום הגאוגרפי בו נוצר הרווח או התבצעה פעילות של מכירה או רכישה. לכן, גם מי שבוחר לסחור דרך ברוקר בחוץ לארץ חלים עליו אותם כללי מיסוי והוא נדרש לדווח למס הכנסה בסוף שנה על רווח או הפסד מהשקעותיו בחוץ לארץ באמצעות הגשת דוח שנתי למס הכנסה. במידה ועל הרווח נוכה מס במקור בחוץ לארץ מרווחים על ניירות ערך זרים, סכום המס שישלם הנישום בישראל יהיה סכום שמשלים בין המס שנוכה כבר בחוץ לארץ, לבין המס אותו חייב היחיד בישראל לשלם.

פעמים רבות מומלץ להגיש דוח שנתי בצורה יזומה גם אם לא הגעת לרף

חשוב לדעת כי פעמים רבות כדאי לאדם שיש לו פעילות מסחר בבורסה להגיש דוח שנתי למס הכנסה בצורה יזומה.

הבנקים בישראל מפיקים בכל שנה בחודש מרץ לכל בעל חשבון טופס 867 אשר מתייחס לפעילות בחשבון בשנת המס הקודמת. הטופס מרכז את כלל תוצאות פעילות ההשקעה שנעשתה באמצעות החשבון לרבות חיובי המס.

טופס 867 מהבנק

הטופס משקף את כלל הרווחים או ההפסדים שנוצרו מניירות ערך, מניירות ערך לא סחירים והכנסות מדיבידנדים וריביות.

בטופס למעשה מופיעים מספר חלקים:

867 א'- בו מרוכז מידע על רווח או הפסד הון מניירות ערך.

867 ב'- בו מרוכז פירוט ממכשירים פיננסים לא סחירים.

867 ג' בו מרוכז פירוט על רווחים מדיבידנד וריבית מניירות ערך.

הטופס יישקף מידע בדבר תשלום של מסים ביתר במהלך שנת המס, ואם אכן כך קרה, ניתן יהיה לבקש החזר מס. תשלום יתר של מס יכול לקרות במצב בו חשבונות ההשקעות מנוהלים במספר מקומות (ואז טופס 867 המעין מצרפי מבטא את חבות המס הסופית), או במקרים שבהם שולם מס במהלך השנה ולאחר מכן נוצר הפסד שמומש אולם לא הייתה בגינו התקזזות.

הבנק לא רשאי לקזז הפסד משנים קודמות

הבנק אינו מתייחס להפסדים משנים קודמות והוא אינו רשאי לקזז הפסד שנוצר מפעילות בשוק ההון משנים קודמות כנגד הכנסה חייבת שוטפת. קיזוז כזה יכול להיעשות רק במסגרת הגשת דוח שנתי למס הכנסה. על מנת "לשמור" על הפסדי העבר ולנצלם בעתיד מול רווח אפשרי יש חובה להגיש דוח שנתי למס הכנסה.

קיבוע ההפסדים

הטופס למעשה יקבע את ההפסדים, ויצורף לדוח השנתי, יחד עם טפסים נוספים כמו העברת הפסדים לשנים הבאות אשר יאפשר את הקיזוז בעתיד. אחרת, מס הכנסה לא יכיר לכם בהפסדים האלו, ובמגן המס.

טופס 867 מוגש במסגרת הדוח השנתי, למי שחייב בהגשת דוח למס הכנסה, ומי שהיקף הפעילות שלו בשוק ההון מעל רף שנקבע בתקנות. אולם אנחנו כאמור ממליצים לבחון את העניין עם רואה חשבון מומחה בתחום גם אם לא הגעת לרף החייב בדיווח.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר ונשמח לסייע לך בהגשת הדוח השנתי

האתר נבנה ע"י אוקיי דיגיטל בנייה וקידום אתרים
השאר פרטים לקבלת הצעת מחיר

מלא פרטים בטופס וניצור איתך קשר בהקדם


    תפריט נגישות