התקשרו 072-236-4648

פריסת פיצויים ומענקי פרישה

עובד אשר עוזב את מקום העבודה שלו בגלל פיטורים או התפטרות, או בעת פרישה לגמלאות (יציאה לפנסיה) זכאי בדרך כלל לסל תשלומים שנקרא מענק פרישה. מענק הפרישה מורכב מזכויות וכספים שנצברו במשך מספר שנים ולכן על מנת לא לשלם מס בשיעור גבוה בעת קבלת הכסף, ניתן לפרוס את הפיצויים קדימה (כאילו יתקבלו בשנים שיבואו) או אחורה (כאילו התקבלו בשנים שחלפו) וניתן גם לפרוס חלק קדימה וחלק אחורה, לפי מצב ההכנסות בכל אחת מהשנים. תכנון מס נכון יחד עם רואה חשבון מומחה בתחום יאפשר לעובד להחליט האם הוא רוצה לבצע פריסת פיצויים קדימה או פריסת פיצויים אחורה בהתאם למספר פרמטרים ובין היתר צפי ההכנסות העתידיות בשנים שלאחר קבלת מענק פרישה או היסטוריית ההכנסות בשנים שלפני קבלת מענק הפרישה, דוגמת שכר עבודה, פנסיה או קצבה. תכנון מס נכון יכול לחסוך עשרות אחוזים בתשלומי מס שמשמעותם יכולה להיות אלפי שקלים בכל שנת מס.

מי שעשה פריסת תשלומי פיצויים ומענק פרישה חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה, מידי שנה במשך כל שנות הפריסה.

מענק פרישה

 מענק פרישה הוא כלל התשלומים שמקבל עובד במועד סיום העסקה או פרישה לגמלאות וכולל את פיצויי הפיטורין, פיצויי פירשה, פיצויים המשתלמים מתוקף הסכם (דוגמת הפרת הסכם עבודה, אובדן מקור הכנסה וכדומה), פדיון ימי מחלה במגזר הציבורי, מענק הסתגלות ועוד.

שיעור מס שולי גבוה

 פקודת מס הכנסה קובעת כי כספי פיצויים ומענקי פרישה אשר קיבל העובד בעת עזיבתו את מקום העבודה הם הכנסה מיגיעה אישית ולכן הם חלק מההכנסה החייבת המס, בשנת המס בה התקבלו. מועד אירוע המס של העובד הוא המועד בו קיבל העובד את התשלום בפועל. מס ההכנסה בישראל הוא מס פרוגרסיבי לכן ככל שעולה ההכנסה של העובד בשנת מס ספציפית, הוא יצטרך לשלם מס גבוה יותר באותה שנה. מכאן שבשנת המס בה קיבל העובד את מענק הפרישה הוא יחויב בשיעור מס שולי גובה יותר עבור אותה השנה, משום שבנוסף להכנסה החודשית שיש לו כשכיר התווסף מענק הפרישה.

המחוקק הבין כי מענק פרישה אמנם משולם במועד בו עוזב העובד את מקום העבודה אולם אלו זכויות וכספים שנצברו עוברו לאורך מספר שנות עבודה, ולא רק בשנת המס בה סיים עבודתו.

 פריסת פיצויים- פריסת המס בגין מענק פרישה

סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה מאפשר לעובד לפרוס את המס בגין מענק הפרישה למשך מספר שנים, גם כאשר הוא מקבל את מלוא התשלום במועד אחד. פריסת פיצויים מאפשרת לפקיד השומה להתייחס לסכום של מענק הפרישה לצרכיי מס כאילו התקבל בחלקים שווים במשך מספר שנים. כך שהחלק הפרוס יצטרף בכל שנה להכנסות העובד, והמס שישולם ייקבע למעשה על פי גובה ההכנסה והמס השולי שיחול בכל אחת מהשנים בפועל.

באופן זה יחושב כל חלק מהסכום כהכנסה באותה שנה שאליה ייחסו אותו, במקום שמלוא סכום הפיצויים יחושב כהכנסה (לצורך מס) באותה שנה שבה הוא התקבל בפועל.

פריסה של פיצויים קדימה ופריסה של פיצויים אחורה

רשות המסים מאפשרת לבצע פריסה של פיצויים קדימה, כלומר להתייחס אליהם כאילו יתקבלו בשנים שיבואו ולבצע פריסה של פיצויים אחורה, כלומר להתייחס אליהם כאילו התקבלו בשנים עברו.

פריסת פיצויים אחורה

 פריסת פיצויים אחורה מאפשרת לפרוס את החלק החייב במס לאחור על פני 6 שנים. הכוונה היא לשנות מס שכבר הסתיימו. על כל שנת ותק במקום העבודה, אשר בגינה קיבל העובד את כספי הפיצויים ניתן לבצע פריסה לשנת מס אחת אחורה, ועד ל-6 שנים מקסימום, כולל שנת המס שבה שולמו לעובד כספי הפיצויים בפועל. המס בגין כל הסכום הפרוס יחושב בהתאם להכנסות החייבות במס של העובד, כפי שאלו דווחו בכל אחת משנות הפריסה ובתאום עם פקיד השומה. המס ישולם במלואו במועד הפריסה.

פריסת פיצויים קדימה

פריסת פיצויים קדימה מאפשרת לפרוס את החלק החייב במס קדימה על פני 6 שנים. ניתן לקבל פריסת פיצויים קדימה באופן הבא- עבור כל 4 שנות עבודה מלאות בגינן קיבל העובד את תשלום הפיצויים, ניתן לבצע פריסה לשנת מס אחת קדימה, ועד ל- 6 שנות מס מקסימום. פריסת פיצויים קדימה מותנת בקבלת אישור מרשות המסים. לאחר הגשת הבקשה יידרש העובד לשלם מקדמה למס הכנסה על חשבון המס ובשיעור שייקבע על ידי רשות המסים.

 פריסת פיצויים שחלקה קדימה וחלקה אחורה

 העובד רשאי להחליט האם הוא רוצה לפרוס את הפיצויים קדימה או אחורה בהתאם לתכנון המס שלו, והוא רשאי גם לבצע פריסת פיצויים שחלקה קדימה וחלקה אחורה.

 שנת פריסת הפיצויים הראשונה

ככלל שנת הפריסה הראשונה היא שנת המס שבה קיבל העובד את כספי הפיצויים והמענקים, אך אם הוא קיבל אותם אחרי 30 בספטמבר, שנת הפריסה הראשונה תהיה שנת המס העוקבת.

ניתן לבקש פריסת פיצויים משך כל שנות הפריסה

חשוב לדעת כי גם עובד אשר לא ביקש לבצע פריסת פיצויים רשאי לבקש זאת משך כל שנות הפריסה העומדות לזכותו.

דוח שנתי למס הכנסה

אדם אשר קיבל אישור לפריסת תשלומים מחויב להגיש דוח שנתי למס הכנסה, מידי שנה במשך כל שנות הפריסה. בדוח השנתי ידווח העובד על הכנסותיו בפועל, ופקיד השומה יקבע את שיעור המס אותו צריך העובד לשלם.

כיצד עושים זאת?

 עובד אשר רוצה לפרוס פיצויים ולהקטין את נטל המס בו הוא חב, צריך להודיע לפקיד השומה בעיר מגוריו כי הוא מבקש לבצע פריסת מס בגין עבור כספי פיצויים ומענק פרישה. את ההודעה צריך להגיש באמצעות טופס 116ג’. פריסת פיצויים מחושבת באופן נומינלי, כלומר, הסכומים אינם צמודים למדד ושל כך אלו סכומים קבועים שאינם משתנים לאורך כל שנות הפריסה.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר ונשמח לסייע לך בהגשת דוח שנתי למס הכנסה

האתר נבנה ע"י אוקיי דיגיטל בנייה וקידום אתרים
השאר פרטים לקבלת הצעת מחיר

מלא פרטים בטופס וניצור איתך קשר בהקדם


    תפריט נגישות