התקשרו 072-236-4648

מימוש אופציות לעובדים

חברות סטרטאפ וחברות הייטק רבות מעניקות אופציות לעובדים שלהן כחלק מההטבות  והתמריצים לעובדים. עובד אשר מימש בשנת המס אופציות או מניות חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה, מלבד, עובד שהוקצתה לו מניה בהקצאת מניות באמצעות נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

נושא מימוש אופציות לעובדים הוא נושא מורכב עם השלכות מיסוי הן על העובד, והן על החברה אשר מקצה את האופציות או המניות לעובדים. לכן בכל שלב מומלץ להיעזר ברואה חשבון מומחה לתחום, על מנת להבין את האפשרויות השונות, היתרונות והחסרונות של כל אחת מהן הן מצד החברה והן מצד העובד, ולנהל את תוכנית ההקצאה בצורה מסודרת ובהתאם להוראות החוק.

חשוב לזכור- עובד שכיר שמימש בשנת מס אופציות או מניות צריך להגיש דוח שנתי למס הכנסה, ולכן מומלץ מאד להיוועץ עם רואה חשבון מתמחה בתחום. התשלום לרואה חשבון בגין הגשת דוח שנתי למס הכנסה מוכר כהוצאה מוכרת לצרכיי מס גם לשכירים.

מה היא אופציה?

 אופציה (Option) היא הסכם בין שני צדדים, במסגרתו מעניק צד אחד לצד השני זכות לרכוש או זכות למכור נכס כלשהו (נכס בסיס Underlying) תמורת מחיר קבוע מראש (מחיר הרכישה strike price), במועד או עד למועד אשר נקבע מראש כמועד המימוש (מועד פקיעת האופציה או expiration date ). המחיר בו יימכר נכס הבסיס נקרא מחיר המימוש (exercise price, או strike price).

שימור ותמרוץ עובדים

 חברות רבות, בעיקר חברות סטרטאפ וחברות הייטק שונות, מעניקות אופציות לעובדים משלל סיבות ובין היתר על מנת לשמר את העובדים אשר מועסקים בחברה לאורך זמן, לתמרץ עובדים חדשים להצטרף לחברה ולהגביר את המוטיבציה של העובדים בחברה ואפילו כתחליף להעלאות שכר לעובדים.

אופציות 102

 בינואר 2003 נכנס לתוקף תיקון לסעיף 102 במסגרת רפורמות במס שאישרה הכנסת. סעיף זה המכונה "אופציות 102" מסדיר את ענייני המיסוי אשר חלים על הקצאת מניות ואופציות לעובדים בחברה.

הסעיף קובע שלושה מסלולי מס אשר יחולו על הקצאת אופציות לעובדים:

  1. הקצאה ללא נאמן
  2. הקצאה באמצעות נאמן במסלול פירותי
  3. הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון 

העובד אינו רשאי לקבוע את סוג המסלול

הבחירה בין המסלולים נתונה לשיקול דעתה של החברה והעובד עצמו אינו רשאי לקבוע את סוג המסלול. בחירת המסלול משפיעה על סיווג ההטבה כהכנסה מעבודה או כרווח הון, על מועד החיוב במס בגין ההטבה, על הקביעה האם יש צורך להפקיד את האופציות בידי נאמן, האם זו הוצאה לחברה, האם יש תקופת חסימה מינימלית שנקבעה למסלול הספציפי ועוד.

הקצאה רגילה- הקצאה ללא נאמן

 במסלול זה האופציות מסווגות כהטבה לעובד, ומשכך העובד ימוסה הן בעת קבלת ההטבה, כהכנסה פירותית בהתאם לשווי שלה, והן בעת מימוש האופציות, כמס רווח הון בהתאם לרווחים שצמחו מהן. מועד המימוש לעניין זה יהיה מועד מכירת האופציה או המניה. במסלול זה לא קיימת תקופת חסימה מינימלית.

הקצאה באמצעות נאמן במסלול פירותי

 במסלול זה כל האופציות אשר מוקצות לעובדים מופקדות בידי נאמן למשך שנה מיום ההקצאה (כלומר מדובר בתקופת חסימה של 12 חודשים), ולכן תשלום המס נדחה למועד בו יממשו העובדים את האופציות, בתום התקופה. במועד מימוש האופציות לעובדים יוטל מס על ההכנסה הפירותית אשר צמחה מימוש האופציה. כל שווי ההטבה ימוסה כהכנסות עבודה, דהיינו העובד ימוסה בשיעור המס השולי אשר חל על הכנסתו המתקבלת מהחברה. במסלול זה קיימת חבות בתשלום דמי ביטוח לאומי. מועד אירוע המס יהיה מועד מכירת המניות או מועד העברתן מהנאמן לעובד. חברה אשר בוחרת במסלול זה רשאית לנכות כהוצאה מוכרת את הסכום אשר הפיק העובד מימוש האופציה בד בבד עם זה שלמעשה נטל המס על העובד גבוה יותר.

הקצאה באמצעות נאמן מסלול הוני

במסלול זה כל האופציות אשר מוקצות לעובדים מופקדות בידי נאמן למשך שנתיים מיום ההקצאה (כלומר מדובר בתקופת חסימה של 24 חודשים), ולכן תשלום המס נדחה למועד בו תמומשנה האופציות, בחלוף שנתיים. במועד מימוש האופציות לעובדים ימוסה העובד במס רווח הון בשיעור של 25%. במסלול זה אין חבות בתשלום דמי ביטוח לאומי. מועד אירוע המס יהיה מועד מכירת המניות או מועד העברתן מהנאמן לעובד. חברה אשר בוחרת במסלול זה אינה רשאית לנכות כהוצאה מוכרת את הסכום אשר הפיק העובד מימוש האופציה, אולם נטל המס על העובד יהיה ככל נראה נמוך יותר במסלול זה.

 

מי יכול לשמש כנאמן

 נאמן לצורך עניין זה הוא עורך דין או רואה חשבון או כל מי שנקבע לגביו כי רשאי לשמש כנאמן לפי סעיף 9 לחוק השקעות משותפות בנאמנות. נאמן גם יכול להיות עובד של החברה המדווחת בתנאי שהוא עורך דין או רואה חשבון, המכהן כמנכ"ל, סמנכ"ל, חשב או יועץ משפטי של החברה ובלבד שלא הוקצו לו עצמו מניות באותה תכנית הקצאה.

תכנית הקצאה

חברות אשר בוחרות להקצות את אופציות של עובדיהן באמצעות נאמן נדרשות להגיש את תוכנית ההקצאה לפקיד השומה וזה נדרש לאשר את התוכנית ואת הנאמן שמבקשים למנות עבורה.

תוכנית ההקצאה תסדיר את אופן הקצאת האופציות לעובדים ותפרט את מטרות התוכנית, מיהו הגוף בחברה אשר אחראי על התוכנית, מי מבין עובדי החברה זכאי לקחת חלק בתוכנית, כמה מניות ומאיזה סוג שמורות לצורך ההקצאה, ההסדר בדבר מימוש אופציות לעובדים. התוכנית גם תתייחס להבשלת האופציות (vesting). במרבית המקרים התכנית תקבע כי אין בהקצאת האופציות לעובדים כדי לחייב את החברה להמשיך להעסיק את העובד במסגרת החברה, או להגביל את זכותה של החברה לפטר את העובד בכל עת.

בנוסף תוכנית ההקצאה תסדיר את היבטיי המס החלים על ההקצאה ומימוש האופציות לעובדים. התוכנית כמובן תקבע את המסלול בו בחרה החברה- המסלול הפירותי או המסלול ההוני.

 

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר ונשמח לסייע לך בהגשת דוח שנתי למס הכנסה

האתר נבנה ע"י אוקיי דיגיטל בנייה וקידום אתרים
השאר פרטים לקבלת הצעת מחיר

מלא פרטים בטופס וניצור איתך קשר בהקדם


    תפריט נגישות